Ospravedlňujeme sa Vám za prebiehajúce práce na našej webovej stránke, ktorá bude dostupná už čoskoro!

Špecializujeme sa najmä na občianske právo, vrátane rodinného práva, obchodné právo, trestné právo, vymáhanie škôd z dopravných nehôd, vymáhanie škôd z pracovnoprávnych vzťahov, ochranu práv spotrebiteľa.

Svojim klientom zabezpečujeme komplexný právny servis, vrátane zastupovania pred súdom na všetkých stupňoch všeobecných súdov, pred orgánmi štátnej správy, prípravy podaní a žalôb, vypracovania zmlúv respektíve iných listín a právnych úkonov. Úzko spolupracujeme i s mnohými znalcami a tlmočníkmi, s finančnými poradcami, notármi a inými odborníkmi v rôznych oblastiach.

Ak máte záujem o osobnú konzultáciu, prípadne máte otázky týkajúce sa poskytovaných právnych služieb, neváhajte ma kontaktovať!

advokat@ondrasikova.sk
Tel.: +421 36 63 174 63

Bernolákova 12,
934 01 Levice