Advokátska kancelária JUDr. Jany Ondrášikovej, je advokátska kancelária sídliaca v Leviciach. Advokátska kancelária JUDr. Jany Ondrášikovej poskytuje právne služby svojim klientom naprieč celým Slovenskom už od roku 2000. Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby a právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva.

Advokátska kancelária JUDr. Jana Ondrášiková


Advokátska kancelária JUDr. Jany Ondrášikovej poskytuje právne služby svojim klientom od roku 2000. Dlhoročné skúsenosti v oblastiach poskytovaných služieb a hlboké znalosti právnych predpisov sú zárukou spokojnosti našich klientov, ktorí nám svoju dôveru už prejavili. Počas toto obdobia pôsobenia na trhu poskytovania právnych služieb sa v našej kancelárií pripravovalo na výkon advokátskeho povolania niekoľko advokátskych koncipientov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu poskytovania právnych služieb.

Našim cieľom je byť kvalifikovaným a spoľahlivým partnerom, na ktorého sa budú môcť klienti vždy obrátiť. Pri riešení aj tých najkomplikovanejších právnych problémov sa usilujeme o maximálnu spokojnosť nášho klienta a uvedomujeme si, že pre jeho spokojnosť je najdôležitejší celkový výsledok. Našim klientom poskytujeme podrobnú právnu analýzu vzniknutého právneho problému s tým, aby mali jasnú predstavu o jeho promptnom vyriešení.

Za základ pri poskytovaní právnych služieb považujeme efektivitu, zodpovednosť a rýchlosť. Záleží nám na vybudovaní vzájomnej dôvery, pričom dôsledne dbáme na zachovávaní mlčanlivosti.

Kto je JUDr. Jana Ondrášiková?


JUDr. Jana Ondrášiková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 1982 pôsobila ako justičný čakateľ na Krajskom súde v Bratislave. Od roku 1985 vykonávala funkciu sudkyne na civilnom úseku Okresného súdu v Leviciach. Po zápise do zoznamu advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou v roku 2000, založila vlastnú advokátsku kanceláriu v Leviciach, ktorá, dovolíme si tvrdiť, úspešne funguje aj v súčasnosti.

Služby advokátskej kancelárie


Advokátska kancelária JUDr. Jana Ondrášiková poskytuje komplexné právne služby a právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva.

Špecializujeme sa najmä na občianske právo, vrátane rodinného práva, obchodné právo, trestné právo, vymáhanie škôd z dopravných nehôd, vymáhanie škôd z pracovnoprávnych vzťahov, ochranu práv spotrebiteľa.

Svojim klientom zabezpečujeme komplexný právny servis, vrátane zastupovania pred súdom na všetkých stupňoch všeobecných súdov, pred orgánmi štátnej správy, prípravy podaní a žalôb, vypracovania zmlúv respektíve iných listín a právnych úkonov. Úzko spolupracujeme i s mnohými znalcami a tlmočníkmi, s finančnými poradcami, notármi a inými odborníkmi v rôznych oblastiach.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ak máte záujem o osobnú konzultáciu, prípadne máte otázky týkajúce sa poskytovaných právnych služieb, neváhajte ma kontaktovať!

Cenník služieb

odmena advokáta


Odmena advokáta je upravená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z., vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. 

V prvom rade podotýkame, že výška odmeny advokáta za poskytnuté právne služby závisí na dohode advokáta so svojim klientom. Výška odmeny advokáta sa odvíja najmä od obťažnosti poskytovanej právnej služby, od celkovej hodnoty sporu a od počtu spoločných jednaní respektíve od počtu úkonov v právnej veci.


Adresa

Bernolákova 12,
934 01 Levice

Telefón

+421 36 63 174 63

e-mail

advokat@ondrasikova.sk